Cerere pentru Adeverinţă de stare civilă (anexa nr.9 la Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă HG 64/2011)

Persoana interesată poate solicita eliberarea adeverinţei de stare civilă din România prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare. 
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu