Cerere pentru Convenţie de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial

În vederea autentificării unei convenții de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial, este necesar ca:

  • cel puțin unul din viitorii soți să dețină cetățenia română;
  • viitorii soți să îndeplinească condițiile de fond cerute de legea națională a fiecăruia în vederea încheierii unei căsătorii valabile;
  • viitorii soți să se prezinte personal la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consulare, pentru a lua act de conținutul convenției, pentru a-și exprima consimțământul la autentificarea acesteia și pentru a semna originalul în fața personalului consular competent;
  • viitorii soți să înțeleagă limba română – persoanele care nu vorbesc limba română nu pot lua act de conținutul convenției decât dacă sunt asistați de un traducător autorizat de Ministerul Justiției român sau, după caz, prin intermediul personalului consular;
  • în cazul persoanelor cu deficiențe de auz, văz sau vorbire, să fie asistate de un interpret;
  • viitorii soți să se identifice cu documente de identitate valabile.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu