Cerere pentru Convenţie de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial

Convenția de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial poate fi autentificată numai dacă solicitanții îndeplinesc integral condițiile cerute, se prezintă la ghișeul misiunii diplomatice sau oficiului consular cu toate actele și informațiile necesare, iar obiectul convenției nu încalcă dispozițiile legislației române în vigoare.

Serviciul consular de autentificare a acestei convenții se prestează, de regulă, pe loc (în aceeași zi). Durata soluționării poate fi influențată de volumul cererilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua prezentării la consulat.

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materie, convenția se autentifică într-un singur exemplar original, semnat de către solicitanți și consul. Originalul se păstrează în arhiva consulară. Solicitanților li se eliberează un duplicat sau mai multe duplicate, care au aceeași valoare juridică (aceeași forță probantă), potrivit legii, cu înscrisul original. De asemenea, se mai eliberează un duplicat care se arhivează, împreună cu originalul, la misiunea diplomatică / oficiul consular.

În caz de necesitate, solicitanții au posibilitatea de a solicita exemplare (duplicate) suplimentare ale aceleiași convenții și la o dată ulterioară autentificării acesteia (a se vedea secțiunea Eliberarea duplicatelor actelor autentice la o dată ulterioară autentificării acestora).


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu