Cerere pentru Înregistrare naștere

  • certificatul medical constatator al naşterii emis de unitatea medicală, care se reţine, în original. Certificatul medical constatator al naşterii trebuie supralegalizat/apostilat sau, în funcţie de statul emitent, poate fi scutit de orice formă de legalizare;
  • traducerea legalizată în limba romană a certificatului medical constatator al naşterii.

Dacă traducerea este efectuată la un traducător pe plan local şi este legalizată de notarul public din statul respectiv, aceasta trebuie apostilată sau, după caz, supralegalizată. 

Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, aceasta este scutită de orice altă formalitate de supralegalizare/apostilare;

  • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor copilului, în original;

NOTĂ

În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost  înregistrată în registrele de stare civilă româneşti, se procedează mai întâi la înscrierea certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile străine şi apoi se procedează la înregistrarea naşterii copilului. Înscrierea certificatului de căsătorie se poate face numai în cazul în care aceasta a fost înregistrată la autorităţile locale din statul de reşedinţă sau din ţara aflată în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice/oficiului consular.

În cazul în care căsătoria a fost încheiată într-un alt stat, pentru înregistrarea căsătoriei în România este necesar ca unul dintre soţi să se adreseze în vederea transcrierii certificatului de căsătorie primăriei ultimului loc de domiciliu din România, personal sau prin procură specială, iar dacă nu a avut niciodată domiciliul în România, cererea se va depune la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. De asemenea, cererea pentru înscrierea certificatului de căsătorie străin poate fi depusă de cetăţeanul român, personal sau prin împuternicit cu procură specială la misiunea diplomatică/oficiul consular al României din statul în care a fost încheiată căsătoria.

Dacă unul dintre părinţi şi-a schimbat numele în urma căsătoriei, trebuie ca, ulterior obţinerii certificatului românesc de căsătorie, să îşi preschimbe şi actul de identitate, respectiv, paşaportul, după caz.

  • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă, în original. Documentele trebuie să se afle, în mod obligatoriu, în termen de valabilitate;
  • paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original.

În situaţia în care declarantul este cetăţean străin, necunoscător al limbii române ori persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, la depunerea documentelor necesare înregistrării naşterii se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu