Cerere pentru Transcriere certificat de deces străin în registrele de stare civilă române

Se eliberează certificat de deces românesc.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu