Cerere pentru Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri sub semnătură privată

  • Act de identitate valabil, în original.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu