Cerere pentru Modificarea opțiunii de domiciliu - înainte de aprobarea solicitării de redobândire

Dacă solicitantul doreşte schimbarea opțiunii de domiciliu ulterior aprobării cererii de redobândire a cetățeniei române prin ordin al Președintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, va completa la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular un formular de cerere.

Schimbarea opțiunii privind domiciliul nu este admisă în cazul cererilor formulate în baza art. 10 din Legea nr. 21/1991, dacă noua opțiune vizează stabilirea domiciliului în România.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu