Cerere pentru Renunțare la cetățenia română

Taxa consulară este 605 euro sau echivalentul în moneda locală.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu