Cerere pentru Testamente

Solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

  • document de identitate valabil, în original;
  • înscrisurile, în original sau în copie, din care anumite date urmează să fie preluate în conținutul testamentului (ex.: extrase de carte funciară);
  • după caz, dovada efectuării plății anticipate (ordinul de plată prin virament bancar) a tarifului de publicitate notarială.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu