Cerere pentru Testamente

Pentru autentificarea testamentului, solicitantul trebuie să se prezinte personal la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consulare, pentru a i se stabili identitatea, pentru a-și exprima consimțământul cu privire la conținutul actului și pentru a semna originalul în fața personalului consular competent;

Persoanele care, din pricina infirmității, a bolii sau din orice alte cauze, nu pot semna, vor fi însoțite de 2 martori-asistenți, în prezența cărora li se va lua consimțământul, această formalitate suplinind absența semnăturii părții. 

Nu poate fi martor-asistent persoana care:
a) nu a împlinit 18 ani;
b) figurează în act ca parte sau ca beneficiar;
c) din cauza unei deficiențe psihice sau fizice nu este aptă;
d) este neștiutoare de carte sau, din orice motiv, nu poate semna.

Surdul, mutul sau surdomutul care se găsesc din orice motiv în imposibilitate de a scrie, vor fi însoțiţi de un interpret prin intermediul căruia se va lua declarația de voință, dar tot în prezența a 2 martori.

Persoanele care nu vorbesc sau nu înțeleg limba română pot lua act de conținutul actului și li se poate lua consimțământul prin intermediul unui traducător autorizat de Ministerul Justiției român sau, după caz, prin intermediul diplomaților cu atribuții consulare și funcționarilor consulari, atunci când cunosc limba străină înțeleasă de părți. 

Având în vedere că testamentul este esențialmente un act personal, testatorul nu poate fi reprezentat nici legal nici convențional.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu