Cerere pentru Apostilare/Supralegalizare prin intermediul consulatului

Cererea se poate depune la misiunea diplomatică/oficiul consular personal sau prin împuternicit.  

Durata de soluţionare a cererii de apostilare acte este între 1-3 luni. Operaţiunile privind transmiterea şi restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.

Serviciul de supralegalizare se prestează, de regulă, pe loc (în ziua programării). Durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu