Cerere pentru Certificarea unei fotografii

Misiunile diplomatice și oficiile consulare române din străinătate pot certifica, la cerere, printr-o încheiere notarială că persoana din fotografie este una și aceeaşi cu persoana care solicită certificarea.

O astfel de certificare poate fi necesară în anumite proceduri judiciare sau administrative.

Certificările notariale efectuate de misiunile diplomatice/oficiile consulare române pot fi utilizate de către solicitanți direct în fața autorităților publice sau a altor instituții din România.

Dacă cetățenii români intenționează să prezinte unor autorități străine certificări notariale efectuate de către misiunile diplomatice/oficiiile consulare române, în măsura în care legislația străină aplicabilă nu se opune, pot fi necesare în prealabil, după caz, îndeplinirea pe plan local a formalităților de supralegalizare a semnăturii și sigiliului consulatului român emitent, precum și traducerea documentelor respective.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu