Cerere pentru Eliberarea adeverinței de renunțare

Pentru motive temeinice, se poate aproba renunţarea la cetăţenia română persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani, nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală, nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, dacă are astfel de debite, le achită sau prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor. 

De asemenea, persoana în cauză trebuie să fi dobândit sau a solicitat şi are asigurarea că va dobândi o altă cetăţenie (art.27 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991).

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii cetăţeniei române, emite ordinul de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, ordin care se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu