Cerere pentru Eliberare copie/extras de pe actele aflate in arhiva misiunii diplomatice

Eliberare copie/extras de pe actele aflate în arhivele misiunii.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu