Cerere pentru Apostilare/Supralegalizare prin intermediul consulatului

Actele oficiale emise de către autoritățile unui stat sunt valabile în alt stat numai dacă sunt apostilate sau supralegalizate. 

În statele cu care România a încheiat tratate sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare, actele oficiale sunt recunoscute direct, fără nicio altă formalitate. 

Acestea sunt: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, R.P.D. Coreea, Cuba, Franţa, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria, Belgia (în practică se solicită apostilarea documentelor), R.P.Chineză (în practică se solicită supralegalizarea documentelor). 

1) APOSTILA

În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, actele oficiale emise de autorităţile române sunt recunoscute dacă poartă apostila. 

Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectiva, care urmează sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Apostila este în fapt o ştampilă care se aplică pe anumite acte şi prin care se atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act. pentru prevenirea utilizării actelor false în vederea producerii de efecte juridice.

Autoritățile competente să aplice apostila în România sunt: Camerele Notarilor Publici, Tribunalele și Instituția Prefectului, în funcție de tipul actului.

Lista actualizată cu țarile semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, precum si autoritatile competente să apostileze, din fiecare stat semnatar, se regasesc pe site-ul https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

2) SUPRALEGALIZARE 

Supralegalizarea este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoaşterea reciprocă a actelor, faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu