Cerere pentru Efectuarea și legalizarea de traduceri de către consulat

Prin această procedură pot fi traduse și legalizate traduceri ale unor înscrisuri.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu