Cerere pentru Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri sub semnătură privată

Prin intermediul acestui serviciu puteți legaliza semnătura aplicată pe un document sub semnătură privată (un document pentru care legea nu cere formă autentică etc).

În anumite situaţii, părţile sunt interesate să deţină din partea organelor competente, fără a recurge la procedura autentificării înscrisurilor, atestarea împrejurării că un înscris este semnat de partea care apare în cuprinsul acestuia ca fiind cea care l-a subscris.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu