Cerere pentru Formular standard multilingv emis în baza Regulamentului (UE) nr.2016/1191

Formularele standard multilingve emise în baza Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 sunt utilizate ca instrumente ajutătoare pentru a facilita traducerea unor documente oficiale privind nașterea, căsătoria, decesul, faptul că o persoană este în viață sau absența cazierului judiciar.  

Formularele standard multilingve se pot utiliza numai într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât statul membru în care au fost eliberate (România) și trebuie prezentate împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu