Cerere pentru Verificarea statutului juridic în raportul cu statul român

Cetăţenii români care au domiciliul în străinătate şi care nu mai deţin documente care să ateste calitatea de cetăţean român: documente de identitate româneşti (paşaport, carte/buletin de identitate, titlu de călătorie fără menţiunea identitate incertă); acte de stare civilă (însoţite de în cazul minorilor); acte de orice altă natură eliberate de autorităţile din România (certificat de cetăţenie română eliberat persoanelor care au dobândit/redobândit cetăţenia română), pot solicita clarificarea cetăţeniei române prin intermediul misiunii diplomatice/oficiului consular. 

În baza îndeplinirii procedurii de clarificare a cetăţeniei române, solicitantului i se va elibera un atestat de cetăţenie română.

Cetăţeanul roman care are domiciliul în străinătate şi solicită autorităţilor române eliberarea documentelor de identitate, călătorie sau stare civilă, dar nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează documentele respective numai după ce se atestă calitatea de cetăţean român, cf. art. 35 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu