Cerere pentru Certificarea că o persoană este în viață

Constatarea că o persoană se află într-un anumit loc se face de către diplomatul cu atribuții consulare/funcționarul consular după identificarea persoanei prezente în faţa sa, pe baza documentului de identitate valabil.

Serviciul consular de certificare că o persoană se află într-un anumit loc se prestează, de regulă, pe loc (în ziua depunerii cererii).

Durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.

Încheierea de certificare notarială se redactează în numărul de exemplare dorit de solicitant, la care se adaugă un exemplar destinat păstrării în arhiva misiunii diplomatice / oficiului consular.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu