Cerere pentru Eliberarea dovezii de cetățenie

După îndeplinirea procedurii de depunere a jurământului de credinţă la misiunea diplomatică/oficiul consular al României din ţara în care domiciliază, persoanele care au solicitat şi au obţinut cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 8 ind. 1, 10 şi 11, pot solicita în nume propriu eliberarea unei dovezi de cetăţenie română, având ca temei juridic art. 23 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu