Cerere pentru Transcriere certificat de deces străin în registrele de stare civilă române

Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de deces, cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptăţită.

Nu pot fi transcrise în registrele de stare civilă româneşti certificatele de deces străine în care nu este precizată data exactă a decesului (zi, lună, an).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu