Cerere pentru Transcriere certificat de deces străin în registrele de stare civilă române

Cererea de transcriere în registrele de stare civilă româneşti a certificatului/extrasului multilingv de deces eliberat de autorităţile străine se depune în România, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria competentă ori în străinătate, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră a/al României. 

Misiunea diplomatică/oficiul consular transcrie certificatele/extrasele multilingve de deces eliberate de autorităţile străine dacă sunt respectate, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

  1. decesul s-a produs şi s-a înregistrat în prealabil la autoritatea din statul în care acesta s-a produs;
  2. localitatea în care s-a produs şi s-a înregistrat decesul se află în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice sau a oficiului consular de carieră a/al României.

Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de deces, cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptăţită.

Nu pot fi transcrise în registrele de stare civilă româneşti certificatele de deces străine în care nu este precizată data exactă a decesului (zi, lună, an).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu