Cerere pentru Înscriere de mențiuni privind modificările intervenite în statutul civil în străinătate

În actele de naştere şi, atunci când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei, în următoarele cazuri:

  1.  stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi, după caz,  irevocabilă şi încuviinţarea purtării numelui;
  2. contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii;
  3. căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei;
  4. adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei;
  5. pierderea sau dobândirea cetăţeniei române;
  6. schimbarea numelui;
  7. deces;
  8. rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe ele;
  9. schimbarea sexului, după rămânerea definitivă şi, după caz, irevocabilă a hotărârii judecătoreşti;
  10. punerea sub interdicţie judecătorească.

Cererea pentru înscrierea menţiunii pe marginea actelor de stare civilă cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială direct la primăria din România care are în păstrare actul de stare civilă. În situaţia în care procura este autentificată la un notar public străin va trebui să aibă aplicată apostila conform Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată  la Haga la 05.10.1961 sau să fie supralegalizată, după caz.

Cererea pentru înscrierea de menţiuni se poate depune şi la misiunile diplomatice/oficiile consulare, care preiau documentele prevăzute de lege în vederea înscrierii menţiunilor, pe care le transmit prin intermediul curierului diplomatic, autorităţilor competente din România. 


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu