Cerere pentru Legalizarea semnăturii unui traducător autorizat de Ministerul Justiției român

Înscrisul care se traduce se prezintă în una dintre următoarele forme: 

a) în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic; 

b) în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.

Nu se poate legaliza semnătura interpretului şi traducătorului autorizat dacă înscrisul prezentat spre traducere este în copie simplă. 

Nu se poate traduce un înscris sub semnătură privată care nu are dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.   Traducerea trebuie să fie efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției român, iar specimenul de semnătură al acestuia să fie depus la misiunea diplomatică/oficiul consular sau traducătorul să se prezintă personal la sediu.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu