Cerere pentru Pașaport mortuar

Dacă sunt prezentate toate documentele necesare, se eliberează pașaportul mortuar.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu