Cerere pentru Procuri

Mandantul trebuie să prezinte următoarele acte:

  • document de identitate valabil, în original;

NOTĂ:  

Pentru autentificarea anumitor tipuri de procuri (procură eliberare carte de identitate, procură obţinere acte din România), dacă nu mai deţineţi un document de identitate valabil, se va solicita, în acelaşi timp, eliberarea unui titlu de călătorie, cu care să vă identificaţi pentru obţinerea procurii (cererea de titlu de călătorie se adaugă din secţiunea Documente de călătorie). Dacă nu sunteţi, încă, în posesia titlului de călătorie, puteţi transmite cererea de procură, completând rubrica Document de identitate solicitant în modul următor: Document de identitate emis înRomâniaTip document de identitate: titlu de călătorie (se selectează din listă), Serie documentTCNumăr document0000Dată expirare: introduceţi data curentă.

  • datele de identitate ale persoanei împuternicite (mandatarului) - este recomandabilă prezentarea unei copii a documentului de identitate al acesteia;
  • înscrisurile din care anumite date urmează să fie preluate în conținutul procurii, în original sau în copie (ex.: acte de proprietate, acte de stare civilă. extras de carte funciară; certificat de înmatriculare a unui autovehicul etc.);
  • după caz, dovada efectuării plății anticipate (ordinul de plată prin virament bancar) a tarifului de publicitate notarială;
  • 5 fotografii color, identice, de dată recentă, pe fundal alb, 30 x 40 mm, având în plus o margine albă în partea de jos, de 7 mm (numai pentru procurile eliberare carte de identitate);
  • 4 fotografii color, identice, de dată recentă, 35 x 38,5 mm (numai pentru procurile preschimbare permis conducere).
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu