Cerere pentru Renunțare la cetățenia română

 1. Paşaport/carte de identitate(original şi copie legalizată);
 2. Procură specială pentru depunerea cererii de renunţare (autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular). Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
 3. Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) de la ultimul domiciliu din România (original);
 4. Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei de la ultimul domiciliu din România (original);
 5. Declaraţie  pe propria răspundere privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România (autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
 6. Acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, divorţetc.) (original şi copie legalizată). Dacă naşterea/căsătoria/divorţul a avut loc în străinătate, se va depune certificatul transcris/înscris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România sau la misiunea diplomatică/oficiul consular din ţara în care a avut loc evenimentul. Dacă actele nu au fost transcrise/înscrise, se vor depune copii legalizate ale acestor acte (apostilate/supralegalizate în prealabil), împreună cu traducerea legalizată în limba română).
 7. Promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu (apostilată/supralegalizată, original şi copie legalizată, cu traducerea legalizată în limba română) sau
 8. Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu (apostilată/supralegalizată, original şi copie legalizată, cu traducerea legalizată în limba română) sau paşaportul străin (original şi copie legalizat

Dacă există copii minori pentru care se solicită renunţarea, sunt necesare următoarele acte:

 1. certificatul de naştere al minorului (original şi copie legalizată, transcris/înscris, dacă este cazul);
 2. consimţământul minorilor de peste 14 ani (declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
 3. declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate;
 4. asigurarea dobândirii unei alte cetăţenii în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu sau dovada că are o altă cetăţenie;
 5. acordul celuilalt părinte, cetăţean român (în situaţia în care doar unul dintre părinţi solicită renunţarea la cetăţenia română) (declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
 6. hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, definitivă şi irevocabilă (dacă minorul a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenie) (copie legalizată);
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu