Cerere pentru Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă

Această certificare poate fi solicitată exclusiv în cazul navelor aflate sub pavilion românesc.

Cererea poate fi depusă de către comandantul navei, un membru autorizat al echipajului sau un delegat al armatorului, care trebuie să prezinte diplomatului cu atribuții consulare/funcționarului consular documente doveditoare ale modificările survenite în rolul de echipaj și / sau schimbarea comandantului navei.

Este necesară identificarea solicitantului pe baza unui document de identitate aflat în termenul de valabilitate.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare române nu pot îndeplini acte notariale la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, decât dacă actele respective produc efecte juridice în România, iar reglementările locale și acordurile bilaterale în vigoare nu se opun.

În consecință, consulatele române nu pot efectua o astfel de certificare notarială la cererea unor cetățeni străini sau apatrizi, dacă documentul urmează a fi utilizat în străinătate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu