Cerere pentru Modificarea opțiunii de domiciliu - înainte de aprobarea solicitării de redobândire

Persoanele care, ulterior inițierii procedurii de redobândire a cetățeniei române, doresc să își schimbe opțiunea exprimată la momentul depunerii cererii cu privire la domiciliu, in sensul că fie au solicitat inițial redobândirea cetățeniei române cu menținerea domiciliului în străinătate, după care decid să își stabilească domiciliul în România, fie se află în situația opusă, trebuie să formuleze o declarație pe proprie răspundere privind noua opțiune cu privire la domiciliu, formalitatea corespunzătoare urmând a fi îndeplinită la misiunea diplomatica sau oficiul consular ale României din străinătate in funcție de domiciliul/reședința actuală.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu