Cerere pentru Certificarea faptului că o anumită persoană s-a prezentat în urma unei notificări sau somații la o anumită zi și oră la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular

Solicitantul / persoana notificată sau somată trebuie să prezinte:

  • documentul de identitate valabil, în original;
  • un exemplar al somației sau al notificării, în original;
  • dovada comunicării somației sau a notificării către toate persoanele interesate,
  • după caz, documente oficiale care fac dovada imposibilității deplasării la consulat a solicitantului / persoanei notificate sau somate.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu