Cerere pentru Dare de dată certă

Solicitantul trebuie să prezinte:

  • documentul de identitate valabil, în original;
  • înscrisul căruia urmează să i se atribuie o dată certă, în original, în numărul de exemplare dorit plus unul pentru arhiva consulară.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu