Cerere pentru Dare de dată certă

Se procedează mai întâi la identificarea solicitantului, se stabilește interesul legitim al acestuia de a depune cererea și se verifică ulterior dacă la redactarea înscrisului în cauză s-au respectat cerințele legale și bunele moravuri, sub sancțiunea respingerii solicitării.

Cererea de prestare a serviciului consular poate fi depusă și înregistrată la consulat numai dacă este însoțită de toate documentele necesare şi dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale corespunzătoare.

Serviciul consular de dare certă unui înscris se prestează, de regulă, pe loc (în ziua depunerii cererii).

Durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.

Încheierea notarială de dare de dată certă unui înscris se redactează în numărul de exemplare dorit de solicitant, la care se adaugă un exemplar destinat păstrării în arhiva misiunii diplomatice / oficiului consular.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu