Cerere pentru Depunerea jurământului de credință la Autoritatea Naţională pentru Cetățenie

Documente necesare la consulat pentru obţinerea acordului şefului de misiune în vederea depunerii jurământului de credinţă la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie:

  • pașaport (în termen de valabilitate);
  • buletinul/cartea de identitate şi fişa de însoţire (pentru persoanele din Republica Moldova) (în termen de valabilitate, dacă este în posesia dvs.);
  • certificatul de naștere al solicitantului (cu traducerea în limba română aferentă, dacă este cazul);
  • certificatul de căsătorie/divorţ (cu traducerea în limba română aferentă, dacă este cazul);
  • permisul de şedere (în termen de valabilitate, pentru persoanele care depun jurământul la un consulat dintr-un alt stat decât cel de cetăţenie);
  • originalul înştiinţării scrise a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie cu privire la redobândirea cetăţeniei române, împreună cu plicul pe care se află ştampila poştei (dacă sunteţi în posesia lor);
  • certificat de naștere copil (cu traducerea în limba română aferentă, dacă minorul este inclus în ordinul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie).
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu