Cerere pentru Efectuarea și legalizarea de traduceri de către consulat

  • Act de identitate valabil
  • Înscrisul de tradus/legalizat traducerea, în original.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu