Cerere pentru Efectuarea și legalizarea de traduceri de către consulat

Înscrisul care se traduce se prezintă în una dintre următoarele forme: 

a) în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic; 

b) în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.

Nu se poate legaliza traducerea dacă înscrisul prezentat este în copie simplă. 

Nu se poate legaliza traducerea un înscris sub semnătură privată care nu are dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu