Cerere pentru Efectuarea și legalizarea de traduceri de către consulat

Serviciul consular se prestează, de regulă, pe loc (în ziua depunerii cererii).

Durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu