Cerere pentru Pașaport mortuar

Eliberarea pașaportului mortuar poate fi solicitat în baza următoarelor documente:

a) certificatul de deces;

b) ultimul document de identitate al defunctului și, după caz, alte acte care atestă că acesta era cetățean român la momentul decesului sau că a deținut cetățenia română în timpul vieții;

c) autorizația de transport eliberată de instituțiile de sănătate publică din statul de reședință;

d) aprobarea de înhumare din partea autorităților judiciare locale competente, care să ateste că nu mai sunt necesare investigații medico-legale asupra cadavrului, în situația în care moartea a survenit din cauze violente sau necunoscute;

e) dovada eliberată de administrația cimitirului din România, din care să rezulte că familia defunctului dispune de un loc de veci și că înhumarea poate avea loc în cimitirul respectiv;

f) documentul de identitate al persoanei care solicită eliberarea pașaportului mortuar, însoțit, după caz, de procură în formă autentică din partea rudelor defunctului.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu