Cerere pentru Renunțare la cetățenia română

Cererea de renunţare la cetăţenia română, însoţită de actele doveditoare, se depune la secretariatul tehnic al Comisiei pentru Cetăţenie la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu