Cerere pentru Depunerea jurământului de credință la Autoritatea Naţională pentru Cetățenie

Cetăţenia română se dobândeşte la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. 

Jurământul de credință față de România se depune în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române. Termenul poate fi prelungit o singură dată de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular competent ÎNAINTE DE ÎNDEPLINIREA TERMENULUI DE 6 LUNI.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu