Cerere pentru Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au pierdut această cetățenie, precum și descendenților acestora până la gradul II inclusiv (conform Art. 10)

 • Paşaport (original şi copie legalizată, cu traducerea în limba română, legalizată, dacă este cazul);
 • Cazier judiciar din străinătate (original, apostilat/supralegalizat, cu traducere legalizată în limba română);
 • Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ etc.) (apostilate/supralegalizate, original şi copie legalizată, cu traducere legalizată în limba română);
 • Dacă titularul cererii nu a avut cetăţenia română, sunt necesare acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume, deces sau divorţ etc.) pentru ascendenţi (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români (apostilate/supralegalizate, original şi copie legalizată, cu traducere în limba română);
 • Patru fotografii color, de dată recentă, 3,5 cm x 4,5 cm;
 • Dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române - adeverinţă eliberată de misiunea diplomatică/oficiul consular sau de Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia Hotărârii de Guvern prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română titularului cererii sau ascendenţilor acestuia până la gradul II inclusiv (părinţi, bunici);
 • Dacă nu există asemenea dovadă, sunt necesare:
  • certificat de naturalizare sau certificat doveditor al obţinerii cetăţeniei străine, prin care solicitantul sau ascendenţii solicitantului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au obţinut pentru prima dată de la plecarea din România o cetăţenie străină din care să reiasă data acordării acesteia (apostilat/supralegalizat, original şi copie legalizată, cu traducere legalizată în limba română);
  • acte din care să rezulte data când solicitantul sau ascendenţii acestuia (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au emigrat din România (copie legalizată după paşaportul românesc cu viza de ieşire sau document de călătorie);
 • Dovada locuinţei în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România):
  • contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată şi extras de cartă funciară (CF) de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
  • contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
  • contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
  • declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză
 • Dovada sursei legale de existenţă în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România);
 • Acte de stare civilă pentru copiii minori ai solicitantului, dacă este cazul (original şi copii legalizate, apostilat/supralegalizat, cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul);
 • Acordul părinţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dacă este cazul (declaraţie autentificată la notar sau la consulat);
 • Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea cetăţeniei române (declaraţie autentificată la notar sau la consulat);
 • Patru fotografii color, de dată recentă, 3,5 x 4,5 cm, ale copiilor minorilor incluşi în cerere.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu