Cerere pentru Prelungire carnet de marinar

  • Act de identitate sau document de călătorie/pașaport valabil.
  • Carnetul de marinar.
  • Alte documente (după caz).
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu