Cerere pentru Eliberare duplicat din arhiva misiunii diplomatice altele decât cele autentice

  • Act de identitate sau document de călătorie/pașaport valabil.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu