Cerere pentru Înregistrarea și vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord și a jurnalului de mașini

  • Act de identitate sau document de călătorie/pașaport valabil.
  • Alte documente (după caz).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu