Cerere pentru Înregistrarea și vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord și a jurnalului de mașini

Taxa consulară este de 35 euro sau echivalentul în moneda de referință.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu