Cerere pentru Certificarea că o persoană este în viață

Solicitantul trebuie să prezinte:

  • documentul de identitate valabil, în original
  • după caz, documente oficiale care fac dovada imposibilității deplasării solicitantului la misiunea diplomatică/oficiul consular

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu