Cerere pentru Certificarea că o persoană este în viață

Faptul că o persoană este în viaţă se constată de către diplomatul cu atribuții consulare/funcționrul consular prin percepţia acestuia, în baza simţurilor proprii, în raport cu persoana prezentă în faţa sa.

Serviciul consular de certificare că o persoană este în viață se prestează, de regulă, pe loc (în ziua depunerii cererii). Durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.

Încheierea de certificare notarială se redactează în numărul de exemplare dorit de solicitant, la care se adaugă un exemplar destinat păstrării în arhiva misiunii diplomatice / oficiului consular.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu