Cerere pentru Legalizarea semnăturii unui traducător autorizat de Ministerul Justiției român

  • Act de identitate valabil, în original;
  • Documentul în original;
  • Traducerea efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției român. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu