Cerere pentru Modificarea opțiunii de domiciliu - înainte de aprobarea solicitării de redobândire

Solicitantul se prezintă la misiunea diplomatică/oficiul consular pentru autentificarea declaraţiei cu privire la schimbarea opțiunii privind domiciliul. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu