Cerere pentru Adeverinţă de stare civilă (anexa nr.9 la Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă HG 64/2011)

Cererea de procurare a adeverinţei de stare civilă va fi însoţită de următoarele documente: 
  • pentru cetăţenii români : act de identitate/paşaportul solicitantului în curs de valabilitate sau titlu de călătorie
  • pentru cetăţenii străini : act de identitate (cetăţenii U.E.) sau paşaport
  • procura în cazul în care cererea este depusă prin împuternicit cu procură specială.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu