Cerere pentru Adeverinţă de stare civilă (anexa nr.9 la Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă HG 64/2011)

Soluţionarea cererilor de procurare a adeverinţelor de stare civilă se face de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

După primirea adeverinţei de la DEPABD, aceasta este expediată de MAE la misiunea diplomatică/oficiul consular la care a fost depusă cererea.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu